back to front page

oida-päätteisiä verbejä englanniksi "käännettyinä"

Briefly in English: Finnish words converted into nonsense words that may resemble English words.

Suomen kielessä jotkin oida-päätteiset verbit vastaavat englannin ate-päätteisiä verbejä (esim. "terminoida" ja "terminate"). Kokeilin huvikseni ottaa Kotimaisten kielten keskuksen nykysuomen sanalistalta kaikki oida-päätteiset verbit ja "kääntää" ne englanniksi seuraavasti:

  1. oida → ate (sanan lopussa)
  2. kv → qu
  3. ts → z
  4. š → sh
  5. ks → cc (ennen etuvokaalia), x (muuten)
  6. kk → ck (ennen etuvokaalia), cc (muuten)
  7. k → c (ei ennen etuvokaalia)
  8. s → c (ennen etuvokaalia; vain sanan alussa, vokaalin jälkeen tai kirjainten n, r jälkeen)