back to front page

suomen kielen osittaisia homonyymejä

Suomen kielen sanapareja, jotka ovat homonyymejä perusmuodossa mutta eivät kaikissa taivutusmuodoissa. Mukana ei ole sanapareja, jotka ovat homonyymejä taivutusmuodoissa mutta eivät perusmuodossa (esim. ”palo” ja ”palko” ovat genetiivissä ”palon”).

Lähteet: Kotuksen sanalista, Kielitoimiston sanakirja. Löysin homonyymit etsimällä sanalistan XML-tiedostosta rivit, jotka sisälsivät elementin <hn> (homonyyminumero).

nominit

sama yksikön nominatiivi

Taivutusluokat 7 (ovi:oven) ja 5 (risti:ristin):

Taivutusluokat 26 (pieni:pienen) ja 5 (risti:ristin):

Taivutusluokat 30 (veitsi:veitsen) ja 5 (risti:ristin):

Taivutusluokat 27 (käsi:käden) ja 24 (uni:unen):

Taivutusluokat 9 (kala:kalojen) ja 10 (koira:koirien):

Taivutusluokat 40 (kalleus:kalleuden) ja 39 (vastaus:vastauksen):

Taivutusluokat 45 (kahdeksas:kahdeksannen) ja 39 (vastaus:vastauksen):

Sama taivutusluokka mutta erilainen astevaihtelu:

verbit

sama ensimmäinen infinitiivi

Taivutusluokat 74 (katketa:katkean) ja 72 (vanheta:vanhenen):

Taivutusluokat 75 (selvitä:selviän) ja 69 (valita:valitsen):

Sama taivutusluokka mutta erilainen astevaihtelu: